ILE WYNOSI EFEKTYWNA CZĘSTOTLIWOŚĆ W TRAKCIE PREZENTACJI?

Październik 4, 2013 - Brak komentarzy

Musimy pogodzić się z tym, że jeśli prezentacja będzie trwać dłużej niż kilka minut nasza publiczność nie będzie w stanie zapamiętać wszystkiego. Jeśli z odpowiednią częstotliwością nie podkreślimy tego co w prezentacji jest najważniejsze ryzykujemy, że publiczność zapamięta z prezentacji inne przesłanie niż to, na którym nam zależy. Ale jak wyznaczyć efektywną częstotliwość powtarzania komunikatów w trakcie prezentacji?

 

Jak wdrożyć teorię efektywnej częstotliwości w trakcie prezentacji?

Przed prezentacją warto wypisać sobie 3 najważniejsze rzeczy, które publiczność ma zapamiętać po wystąpieniu. Następnie w trakcie prezentacji należy powtórzyć te najważniejsze przesłania z efektywną częstotliwością. Można przyjąć, że efektywna prezentacyjna częstotliwość wynosi co najmniej 3 kontakty z daną treścią. Można ją osiągnąć dzięki zastosowaniu poniższego schematu:

1.       Powiedz co zamierzasz powiedzieć.

2.       Powiedz to.

3.       Powiedz co powiedziałeś.

 

Przykład:

1. Powiedz co zamierzasz powiedzieć:

Chciałabym dziś Państwu opowiedzieć o technologii, dzięki której można zaoszczędzić 30% budżetu, który dotychczas przeznaczali Państwo na….

 

2. Powiedz to:

Metoda, dzięki której mogą Państwo zaoszczędzić 30% budżetu, polega na tym….

 

 

3. Powiedz co powiedziałeś:

 Jak widzą Państwo nasi klienci zaoszczędzili 30% budżetu, dzięki…